Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrava de Jos

Atestată documentar la anul 1439, până la sfârşitul secolului al XIX-lea cele două sate, numite acum Dumbrava de Jos şi Dumbrava de Sus formau o singură aşezare, numită Junc sau Juncu.

  Biserica din Dumbrava de Jos cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită din lemn la mijlocul sec. al XIX-lea, în jurul anului 1876.

     Lăcaşul este de mari dimensiuni, forma pereţilor alcătuiţi din bârne fasonate este dreptunghiulară cu absida decroşată, poligonală, cu cinci laturi. Biserica a fost tencuită în interior, fără să fie pictată. Clopotniţa ridicată deasupra pronaosului este înaltă, cu foişor în consolă, terminată cu o fleşă, cu bulb, învelită cu tablă zincată. În dreptul celor două intrări – cea de pe partea de vest şi cea de nord – s-a construit câte un pridvor cu gărduleţ şi portiţă. Învelitoarea acoperişului, nivelul naosului fiind mai ridicat decât cel al absidei, este din ţiglă.

     În casa parohială din apropierea bisericii, a fost amenajat un mic muzeu care adăposteşte icoane vechi foarte valoroase, provenite din satele Dumbrava de Jos şi Dumbrava de Sus, obiecte bisericeşti şi carte veche bisericească. Acest muzeu parohial a fost înfiinţat de preotul de la aceea dată, Lăcătuş Mureşan.