Biserica Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” din Ribicioara

Satul cu un nume diminutiv a fost atestat documentar de la 1441.

Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” ridicată, probabil, în sec. al XVIII-lea (1763) are o navă dreptunghiulară cu altarul decroşat, pătrat. Turnul clopotniţă, viguros cu foişorul în arcade se prelungeşte cu un coif înalt, ascuţit, învelit cu tablă. Acoperişul naosului mult mai înalt decât al altarului, are învelitoare din sită, reparat recent cu fonduri provenind din contribuţia enoriaşilor şi a primăriei. Pe latura de sud a bisericii a fost adăugat, un mic pridvor, probabil cu prilejul renovării bisericii, când lăcaşul a fost tencuit la interior şi exterior, a fost înălţată bolta semicilindrică a naosului, a fost executat corul, pe balustrada căruia s-a consemnat „Această Sfântă Biserică s-au înnoit în anul 1865 de Ioan Cuc Zugrav din Valea Lupşii, prin îndemnarea parohului din Junc, fiind administrator la Ribicioara”. Pictura tâmplei, cât şi cea din altar dezvăluie penelul unui zugrav din sec. al XVIII-lea.